Proiektu Taldearen bilera, diagnostikoa aurreratzeko

Bileran, uztailean aurkeztu beharreko hasieratik egindako proiektuko jardueren eta gastuen justifikazioa landu da.

INSUP-ek azaldu du nola  planteatzen den egitea hiru lurraldeetan proiektuaren komunikazio lanak egiteko lizitazioa.

ADEMAN eta LANEKOk 3. ekintzaren exekuzioan izandako aurrerapenak azaldu dituzte, hiru lurraldeetako egoeraren azterketari dagokionez, eta inkestak urriaren amaierarako amaitzea aurreikusten dela adierazi dute.

 Azkenik, 4. eta 5. ekintzak egiteko datak berrikusi dira (2020ko irailetik aurrera hilabete berdinetan gainjarriko direlarik), bai eta ALBk bere gain hartuko duen 4. ekintza (mugaz bestaldeko mugikortasuna errazteko arazo eta irtenbide komunak identifikatzea) gauzatzeko erantzukizuna ere.

Share This