Proiektuaren lantaldea gaur bilduta, hainbat gai interesgarri jorratu dira. Horrela jakinarazi da proiektuaren lehen News Letter-aren  kaleratzea.

Ezagutza komuna hobetzeari ere ekin zaio, non Frantziako kideek jakinarazi dute enkargua egin dutela laneratzeko eta lanbide heziketako prozesuei buruzko dokumentua egiteko, eta maiatzaren amaieran entregatuko dutela.

Ondoren, irtenbide operatiboak identifikatu ziren; besteak beste, nabarmendu zen beharrezkoa dela egindako tailerrei buruzko iritziak kontrastatzea, prestakuntza eta orientazio profesionala hobetzeko tresnak identifikatzeko. Ildo horretan, tresnen eta gailuen garapena landu da; hala, tailer bakoitza amaitzean, tailer bakoitzaren soluzioei buruzko datuak biltzea proposatu da. Gainera, tailerren dinamizazioei buruzko hainbat alderdi komentatu ziren.

.

Share This