Orain arte egindako jardueretetatik, jada lehen ikaskuntzak dira guretzat

 bilera honetan amankomunean jartzen ditugunak:

 

  • Proiektuak garatuko dituen tresnen artean, funtsezkoa da lanbide heziketaren eta orientazioaren arloko baliabideen mapa, zeina orekatua eta osoa izatea lortu nahi da.
  • Horretarako, sektoreko eragile guztiak arakatu, bilatu eta animatuko dira beren datuak eguneratuta edukitzeko, formulario erraz baten bidez. Formulario horretan, lurraldeka, eremu geografikoka eta jarduera sektoreka, espezializazioka eta abar adieraziko da.
  • Tailerren kapitalizazioari dagokionez, horietako bakoitzaren ondorio nagusien laburpena, horiek hobetzeko tailerretan egiteke dauden zereginak eta aberasteko sortu diren ideiak laburpen-taula batean jaso nahi dira.
  • COVID garaia, eta abar egon arren, laneratzean aditu diren pertsona guztiek esan dute estaldura eskaseko lanbideak beti egon direnak direla eta etorkizun hurbilean egongo direla ziurrenik. Horrela, urtean behin eguneratzea nahikoa izango litzateke, ez baita aldaketa handirik izaten.
  • ERASMUS +ek finantzatutako programa bat elkarrekin garatzeko aukera planteatzen da profesionalen trukeen inguruan.
  • Egokia dirudi enplegu hirueledunari buruzko lexiko bat sortzea, modelizazioaren zatiarekin zerikusi handia duena; izan ere, batzuetan pentsatzen dugu gauza berari buruz hitz egiten dugula itzultzen dugunean, baina, egia esan, ez gara egiten ari, eta, beraz, komenigarria litzateke gai horretan hiztegi komun bat sortzea.
  • Adituen eta enpresen inkestan egiaztatu da ez dagoela mugaz gaindiko enpleguari buruzko kontzientziarik, eta ez dagoela prestakuntza-praktikak egokitzeko esperientzia izan duen enpresarik. Enpresek ere ez dakite zer den beren enpresan mugaz gaindiko langile bat izatea. Garrantzitsua da alderdi hau elkarrekin lantzea.
Share This