Proiektu Taldearen bilera, diagnostikoa aurreratzeko

Bileran, honako alderdi hauek landu dira: aurrekontuaren egokitzapen-banaketa luzapen-eskaerarekin; proiektuaren estaldura mediatikoa; egoeraren azterlanaren entregak baliozkotzea eta zuzentzea (adituen zerrenda, enpresen galdetegiak, adituen elkarrizketen eskema, proiektu-taldeak eskatutako inkesten aldaketak,…); ekintza-plana, egutegia eta osasun-testuinguruaren aldaketaren ondoriozko egokitzapenak aldatzeko proposamena. Azkenik, proiektuan aurreikusitako tresna informatikoak egiteko baldintzen agiria zehazten lan egin da.

Share This