Bilera honetan, zein baita ere bideokonferentzia bidez egin den, honako gaiak jorratu dira:

kostuen taula aldatzea, COVID 19ak sortutako gastuak gehituz (adibidez, urrutiko lanerako baliabide teknikoak); proiektua 6 hilabetez luzatzeko eskaera, egoera beraren ondoriozko konfinamenduak eragindakoa; proiektuaren gastuen lehen aitorpenaren tramitazioaren egoera; EUROESKUALDEArekin hurrengo bilera, ENPLEGU proiektuarekiko sinergiak agerian uzteko; proiektuaren zonaldeko egoeraren azterlanaren garapena eta informatika plataformetan prestakuntza-ekintzak.

Share This