2021/03/31ko saioan, enkargatutako aholkularitzek (ITER eta BITARTEAN) azken hilabete horietan mugaz bestaldeko enpleguaren egoerari buruz egindako azterlanen emaitzak jakinarazi dira.

Saioa hasteko, INSUPeko ordezkariak aurkezpen bat egin du, eta bertan azaldu du zertan datzan TRANSLANEKIN proiektu europarra, haren helburuak eta lantaldeko kideak. Gainera, emaitzak azaldu aurretik, inkestako datuak, lagina, sektoreak eta abar nola jaso diren zehaztu da.

Jarraian, azterlana zuzendu duen aholkulariak emaitzak aurkeztu ditu. Horrela, lehenik eta behin, alderdi hauei buruzko emaitza orokorrak azaldu dira: enpresa-profila, betetzen zailak diren lanpostuak, langileak biltzea, mugaz bestaldeko langileak eta profilak, mugaz bestaldeko langileak eta mugaz bestaldeko kontratazioa eta garapena. Ondoren, lurralde mailako emaitzak azaldu ziren, hau da, Nafarroakoak, Gipuzkoakoak eta Ipar Euskal Herrikoak. Aipatu berri diren emaitzen aurkezpena amaitu ondoren, konparaziozko emaitzen azterketa bat egin zen, hiru lurraldeak aldi berean konparatu zirelarik.

Saioarekin jarraituz, laburpen txiki bat egin zen gai hauek landuz: garatu beharreko lan-ildoak, betetzen zailak diren lanpostuak, mugaz bestaldeko lanpostuak, mugaz bestaldeko etorkizuneko proiektua eta mugaz bestaldeko erakundeak eta proiektuak.

Azkenik, adituei egindako elkarrizketak izan ziren jorratutako azken aspektua. Elkarrizketa horien emaitzak zehaztu ziren: elkarrizketak, betetzen zailak diren lanpostuak eta eztabaida-ildoak.

Share This